Visst ställer vi oss alla ibland frågan vad konst är?

När jag ser Victor Marx utställning känner jag att konst är det som får tankarna att snurra och det som provocerar. Victor Marx har till sin första separatutställning valt ut verk som har politiska budskap och lyfter fram människor. Under rundan i konsthallen, ledsagad av en kunnig guide, kommer olika funderingar till mig: Vad skulle Victor Marx se, och vilja lyfta fram i form av konst, om han bodde i Halmstad? Vad skulle vi mottagare få hjälp att se genom de verken? Vad skulle vi tycka och känna kring det vi påminns om? IMG_4452

Att föra fram sin politiska åsikt. Hemlöshet. Samhällets osynliga strävsamma personer. Det är tre teman bland de verk som nu finns att se hos oss i Halmstad. Kan man provoceras av dessa verk? Ja, och det tror jag att Victor Marx gillar. I hans projekt med att uppföra ett tillfälligt konstgalleri i en tunnelbanestation (dokumenterat och återgivet på utställningen) kan jag i min roll som politiker le en smula åt den svenska byråkratin samtidigt som jag hyllar den struktur byråkratin ger: trist, men tryggt. Kring projektet med små hus för hemlösa på oväntade platser läser jag hur det kostade Victor Marx hans plats som student på konstakademien. Jag frågar mig hur konstnär, utsatta människor, byråkrati och tradition brottades om utrymmet i den processen.

IMG_4444

Ur Victor Marx utställning på Halmstads konsthall

Utställningens lekfulla främsta ansikte med starka färger och beröringsvänliga ytor gör att den lätt tas för enkel. Det ska man inte låta sig luras av. För föräldrar är det möjligt  att locka barnen med sig in i den besöksvänliga lokalen och därmed sno till sig några minuters intryck av konst som berättar och berör. Gör det, ni föräldrar som ska diskutera där hemma med era barn och unga om Sverige idag.

/Jenny Axelsson
Kommunråd (c)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s