Jesper och pappa Kamilla.

Vissa berättelser är viktigare än andra. För att de berör saker som vi helt enkelt måste prata om. Den här berättelsen har egentligen med grundläggande saker att göra- rätten att vara den man är. Det låter som en självklarhet i vår jagsökande tid där vi förväntas uppsöka vår fulla potential som individer. Men den jakten får bara ske inom en ram omgärdad av normer. Fråga Jesper och hans pappa Kamilla.

JK.jpg

När Jesper var vuxen kom hans pappa ut som transperson. Kamilla hade längtat länge att få vara den hon är och inte den hon biologiskt var född till. För Jesper blev det en kamp och en resa för att förstå hennes förvandling. Förstå för sin egen skull, men också i relation till sin omvärld. Den resan kan vi nu ta del av genom utställningen 24 porträtt av min pappa Kamilla som just nu visas på Halmstads Konsthall. Det finns inga bilder av Kamilla i utställningen, ändå står hon mitt i dess centrum genom  24 stora fotografier av Jespers manliga vänner – gestaltade som kvinnor. Dessa män med kraftigt överdrivna kvinnliga attribut i blomsterramar berättar om Jespers delade känslor när pappan efter många år som man plötsligt fullt ut kunde utrycka sin kvinnlighet. Att bjuda in sina vänner i projektet blev ett sätt att dela den erfarenheten och öppna upp för samtal kring könsidentitet bland nära och kära. imagegen1.jpgPorträtten kom att bli 24, antalet var inte bestämt på förhand. I det sista porträttet är det en uppsminkad Jesper själv som står framför kameran. Istället för en ram av blommor omges han av eld.  Elden sätter punkt men ger också plats för något nytt. En utvidgad ram. Att den fortfarande är omgärdad av normer må så vara, men varje modig människa som vägrar låta sig begränsas gör den lite större. Som Kamilla.

Kamilla är stolt över sin son och projektet.  Hon är också glad för alla de tankar som väcks genom bilderna och de samtal de ger upphov till. Projektet som från början handlade om att förstå och dela känslan med sina vänner har tagit nya dimensioner. Konstnären berör ett ämne som är högst personligt, men lyfter också allmängiltiga frågor om könsuttryck, könsidentitet och normer i samhället.imagegen3.jpg

Det handlar om Jesper och Kamilla, men det handlar lika mycket om oss. Det är nämligen vi i kollektiv form som skapar normen- samtidigt som vi äger förmågan och makten att utmana den.  Till utställningen hör också ett skolprogram som utgår från normkritik och värdegrundsarbete. Den innebär att en himla massa unga kommer att få se utställningen och diskutera identitet, bland annat utifrån just aspekten kön. Mer om detta skriver min kollega Erika om i ett kommande inlägg.

Karolina Peterson

Chef, Konstavdelningen

jesp.jpg

Advertisements
This entry was posted in Halmstads Konsthall, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s