Utmaningar och möjlighet med offentlig konst

Under sommarmånaderna anordnar vi på konstavdelningen konstpromenader då vi berättar mer om våra offentliga konstverk i Halmstad. Varje år försöker vi hitta nya infallsvinklar och göra ett så varierat program som möjligt.

Härom veckan skulle jag, tillsammans med vår konstpedagog Ylva, hålla en konstpromenad med rubriken ”Utmaningar med offentlig konst”. Vår plan var att samtala om det som händer bakom kulisserna, om utmaningar som uppstår, möjligheter som dyker upp och i vissa fall även begränsningar som uppkommer när man jobbar med konst i det offentliga utomhusrummet. Det kan röra sig om aspekter som vård och underhåll, väder och vind, politiska beslut och vad man får/inte får göra i det offentliga rummet.  Komiskt nog blev just denna promenad inställd på grund av att himlen öppnade sig och regnet fullkomligen öste ned. Så kan det vara att jobba i det offentliga rummet, saker och ting händer som vi inte alltid kan styra över, minst av allt vädret.

 

Ett konstverk som fått känna på vädrets makter är 0+0=8, eller Nollan som verket kallas i dagligt tal. Konstverket, som är en gåva till Halmstad som 2007 firade 700 år, var ursprungligen placerat i Nissan och symboliserar Halmstads inträde i sitt åttonde århundrade. Efter några hårda vintrar visade det sig att konstruktionen inte tålde strömmande vatten och lossande is, därför fick Nollan 2013 en ny placering i Slottsdammen. Nollan försvann från Nissan, där den kommit att bli en symbol för Halmstad, och återuppstod på en annan plats som ter sig lite mer undanskymd, lite mer sagolik och mystisk.  Man kan fundera vad som händer med ett konstverk när det förlorar sitt ursprungliga sammanhang. Vilken inverkan har platsen på ett verk och vice versa? Är Nollan fortfarande en symbol för Halmstad?

Stormen Gorm drog som bekant in över Halland i slutet av 2015. Många träd föll i Norre katts park och omgivningen förändrades märkbart för Flicka i balja. Placeringen av bronsskulpturen har debatterats genom åren. Vissa har velat flytta ut henne från trädallén för att göra henne mer synlig och för att konstverket skulle slippa bli utsatt för fågelspillning. Platsen var dock vald med omsorg. Konstnären Lena Cronqvist var själv med och placerade sin skulptur i parken och tanken var att Flicka i balja skulle få skydd av alléns trädrum medan hon blickar ut över Nissan. Lyckligtvis klarade sig skulpturen utan minsta skråma då träden föll men flickan ter sig idag lite ensam där hon sitter, utan skydd av sina träd.

 

Under Kulturnatt+ den 1 oktober invigs ett nytt offentligt konstverk av Micke och Julie Ericsson. I likhet med Nollan har även Snigelofon fått vara med om en förflyttning.  Ljudkonstverket var ursprungligen placerat i Rådhuset men ganska snart tystnande det på grund av att sladden ständigt drogs ur. Ljud kan vara känsligt och i det här fallet förvandlades det till oljud för de som hade sin arbetsplats i närhet till verket. Därför har vi bestämt att Snigelofon ska få ett nytt liv utomhus.

13434715_1032721970098747_4426542839164573219_n

Ljudlabb på plats i Slottsparken

Snigelfonen kommer placeras i Slottparken, på vallen vid parkeringen som vetter mot Rådhuset och på så sätt kommer den fortfarande ha viss kontakt med sitt ursprungliga sammanhang. Under våren har Micke och Julie omarbetat ljudet för att passa i sin nya miljö.  Utgångspunkten har varit att ljudet ska ingjuta trygghet, samtidigt som det inte ska försvinna i det ibland mycket högljudda bullret från biltrafiken. Det ska bli otroligt roligt och spännande att återinviga Snigelofon i början av hösten!

Den offentliga konsten står i nära relation till det offentliga rummet, ett rum som mer eller mindre är i ständig förändring. I början av 1900 talet ansågs Stora Torg alldeles för ödsligt. Flera tävlingar utlystes och många förslag kom in för att råda bot på ödsligheten men av olika anledningar var det inget som realiserades. Istället kontaktades Carl Milles, dåtidens store svenske skulptör, som tackade ja till uppdraget. Arbetet var problematiskt, drog ut på tiden och blev både försenat och dyrare än väntat, men 1926 kunde man till slut inviga Europa och tjuren.

Halmstads-kommun-Carl-Milles-Europa-och-tjuren-160413

Carl Milles, Europa och Tjuren

Carl Milles hade många åsikter om den omgivande miljön, inte minst de fyra pilarna som planterades runt brunnen. Han såg grönskan som en del av konstverket och ville ha höga träd med graciöst grenverk som skulle regna ner över skulpturgruppen. Pilarna planterades för nära fontänen och fick ersättas av nya pilar på längre avstånd. Dessa fick dock växa sig så frodiga att skulpturen helt doldes i grönskan, något som Milles beklagade.

20160816_160243_resized

Stora Torg, sommaren 2016

Efter att byggnationen av torggaraget i slutet av 1960-talet planterades nya träd vid skulpturgruppen, men på grund av för lite jordmängd mellan markyta och garagets tak har träden inte mått bra och dessutom har rotsystemet brutit upp gatstenen, vilket blivit en säkerhetsrisk. I början av sommaren fälldes därför pilarna och har nu ersatts av träd och växtlighet i stora urnor. Urnorna är flyttbara och tanken är att torget ska kunna möbleras om efter önskemål och behov. Tankarna om ett ombonat och grönt torg lever med andra ord vidare än idag, även om det fått en annan utformning.

I år är det 90 år sedan Europa och tjuren invigdes med stor pompa och ståt. Trots regn och stormväder hade en folkmassa på närmare 4 000 personer samlats för att inviga stadens nya konstverk. Under Kulturnatten den 1 oktober firar vi jubilaren med nykomponerad och specialskriven jubileumsmusik av Per Thorberg. Förhoppningsvis drar även detta en storpublik!

Nya förväntningar och krav uppstår, olika trender och influenser påverkar. Nya generationer har andra referensramar och nya tolkningar, inte minst av konsten som tillkommit under olika tidsepoker.  Det är just därför det är så spännande att med konsten som utgångspunkt vandra runt i Halmstad eftersom det ger en bild av både vår samtid och dåtid. Ett helt nytt sätt att upptäcka vår offentliga konst är genom spelet Pokémon Go som på senare tid fått oerhörd genomslagskraft. Många av våra konstverk har blivit sk Pokéstops, ett ställe där du får nya Pokébollar som du sedan använder för att fånga Pokémons med. Vilken möjlighet som plötsligt öppnar sig! Nästa konstpromenad gör vi tillsammans med Pokémonjägare!

 

/Lovisa, intendent offentlig konst

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s