Hemma i Halmstad

Ibland är det svårt att verkligen se och uppskatta det vi har närmast oss. Arbetet med en konstsamling kan vara så – den finns ju alltid där och presentationen av den går att förändra inom rimliga gränser. På de flesta museer ser man tyvärr hur den också får stå tillbaka för större engagemang eller  temporära utställningar som produceras. Och vi på  Mjellby Konstmuseum skiljer oss egentligen inte speciellt mycket från andra, men nu gör vi ett försök att ändra på det!

Badkonster vid havet.

Badkonster vid havet.

 För 2-3 år sedan beslutade vi på Konstavdelningen helt enkelt att försöka ta nya grepp runt arbetet gällande vår samling av Halmstadgruppens konst. Vi var oerhört taggade utifrån den internationella uppmärksamhet som surrealismens uttryck fått och det var otroligt roligt att se hur de halländska stränderna och skandinaviska ljuset uppmärksammades som unikt för just den svenska surrealismen. Vi såg framför oss hur vi skulle kunna ta oss an en mängd ämnesområden i förhållande till Halmstadgruppen och samtidigt komplettera våra luckor av kunskap. Under förarbetets gång kom det upp fler och fler trådar att dra i och det visade sig att många av dessa idéer grundade sig i möten och diskussioner med våra besökare. Vi har ju alltid känt att Halmstadgruppen är omåttligt populär i sin egen hemstad, men att så många har en personlig relation till medlemmarna känns unikt och ovärderligt! Många har generöst delat med sig av sina berättelser och utifrån dessa kom vi att ställa oss frågor som – Vad är viktigast för oss att få ta del av nu? Vilken kunskap saknas? Vems historia har inte skrivits? Och efter långa diskussioner och beaktande av olika förslag kom vi till slut fram till en enda men oerhört komplex fråga nämligen: Hur kunde en stad av Halmstads storlek leverera 6 avantgardistiska konstnärer i början av 1900?

Axel med Olle, Greta och Jan på axlarna hemma i Halmstad!

Axel med Olle, Greta och Jan på axlarna hemma i Halmstad!

Nu, drygt ett år senare, har intervjuer genomförts, brev och postort lästs, fotoalbum när studerats, konstverk lokaliserats och historieböcker om trakten lästs och den 17 oktober öppnar vi utställningen Halmstadgruppen – Hemma i Halmstad. En utställning som visar konst, fotografier och filmer tillsammans med uppgifter om platser och personer som fanns i gruppens närhet under åren 1900-1930. Många frågor har vi glädjande nog funnit svar på, medan andra är lika öppna idag som för ett par år sedan. Utställningen blir därför ett utsnitt av vår kulturhistoria år 2015, en berättelse som med all säkerhet kommer att förändras, utvecklas och kompletteras, och vi hoppas att du som besökare vill hjälpa oss komma en liten bit till i arbetet. Vi har lämnat luckor öppna för vem som helst att komplettera, så kom och ta del av Hemma i Halmstad, men glöm inte att skriva in din egen berättelser om de sex konstnärerna från Halmstad!

Fest med tavlor bakom

Axel och Erik i HG i goda vänners lag. Slutet 20-tal?

Annelie Tuveros, Intendent utställningar,

Konstavdelningen

 

Advertisements
This entry was posted in Halmstadgruppen and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s