Från skiss till fantasi…

Att skapa ny offentlig konst, eller konstnärlig gestaltning av en plats, är en spännande process att följa. Hela vägen från att titta på ritningar eller besöka en byggarbetsplats till att se konstnärens skissförslag och slutligen se idéen förverkligad.

Idag har konstnären Alexandra Hedberg presenterat sina skisser gällande konstnärlig gestaltning till Getinge och Harplinge förskolor. Fantastiska idéer som ni ska få vet mer om vid ett senare tillfälle när hon kommit lite längre i sitt arbete med uppdraget. Men det som blev så påtagligt i hennes presentation var alla de detaljer, regler och risker som hon ställts inför i arbetet med att utforma något för placering i utomhusmiljö på en förskola. Genom samarbetet mellan konstavdelning, barn- och ungdomsförvaltningen och fastighetskontoret sätter vi också tillsammans barnens säkerhet i främsta rummet. Allt annat vore självklart otänkbart.

Men det är ändå så fantastiskt att se hur en konstnär kan skapa ett förslag utifrån de förutsättningar och begräsningar som uppdraget medför. För vi vill givetvis att konstverket ska tillföra skolgården något som förhoppningsvis triggar barnens fantasi, leklust och nyfikenhet. Samtidigt är det ett komplement till landskapsarkitekterna och lekredskapstillverkarnas arbete. Helheten ska ge en utemiljö där barnen kan leka och utvecklas.

Alexandra beskrev sin utgångspunkt som viljan att skapa en rumslighet som i barnens lek kan bli en egen fantasivärld. Vissa detaljer blir kanske först då uppenbara. Att arbeta med personer som har förmågan att skapa utifrån dessa förutsättningar, med en helhetssyn på plats, brukare, ekonomiska förutsättningar och utan att göra avkall på sitt konstnärliga uttryck är i mina ögon något helt fantastiskt.

Joacim Eneroth, kulturproducent

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s