Agnes Cleve

I morgon öppnar vi ny utställning på Mjellby Konstmuseum. Denna sommar låter vi konstnären Agnes Cleve stå i fullt fokus. Det är en bra sak. Agnes Cleve har nämligen stått med på vår “bortglömd-konstnär-att-göra-en-separatutställning-med-lista”  i många år. Nu skulle jag egentligen inte vilja påstå att hon hör till den helt bortglömda falangen av konstnärer i Sverige, snarare faller hon under den trista kategorin “omotiverat marginaliserad”.  Det är märkligt, för faktum är att Cleves modernistiska konst visades flitigt på den svenska och internationella  konstscenen under första delen av 1900-talet. Då var hon självklar. Men när den svenska konsthistorieskrivningen om modernismen formas och författas någon gång efter kriget tycks hon förpassas till marginalen. Där är hon ingalunda ensam utan i sällskap av en rad konstnärskap, varav många kvinnliga.

Vid staffliet - Självporträtt.

Vid staffliet – Självporträtt.

Varför? Det finns många svar och teorier. Först måste man se den “rådande” konsthistorian som en stor, fet konstruktion. Den är tillrättarlagd för att fungera just som en historia – utan avbrott, omvägar och hack. Den är också konstruerad utifrån ett urval, personligt eller mer strukturellt. Då kommer vi ganska snart fram till knäckfrågan: vem skriver in vem i konsthistorien?  Och vad är syftet och motiven? I Sverige kan vi till exempel se en tydlig tendens att den franskinspirerande konsten fick större tyngd än den tyskinspirerande falangen efter krigen. Vi ser också att konsthistorian författats uteslutande av män. Agnes Cleve var både kvinna och hade starka kopplingar till den tyska konsten. Uppenbarligen en bad combination om man ville göra bestående avtryck i historieskrivningen.

Agnes Cleve ägde förmågan att fånga sin tid. Hon var en mästare på att fånga upp  internationella konstströmningar och göra dem till egna, unika uttryck. Hennes konstnärliga insatser berättigar helt klart till en omskrivning från periferi till centrum i svensk konsthistoria. Vi hoppas att utställningen på Mjellby Konstmuseum ska vara en del i den processen.

/Karolina

 

 

Advertisements
This entry was posted in Mjellby Konstmuseum, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Agnes Cleve

  1. halmstadbrass says:

    Intressant vinkel! //Jennifer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s