A body or an artwork?

Debatten kring Carolina Falkholts del av graffitimålningen på Söndrumsskolan säger inte speciellt mycket om själva konstverket, men det avslöjar en hel del om individerna bakom debatten. Jag tycker det är intressant hur människor reagerar på målningen som om det vore en verklig kropp, och pekar ut den som sårbar, eller som en oanständig kvinna. De som är kritiska till konstverket beskriver det i bokstavliga termer, “en kvinna som bjuder ut sig själv” skrev en bedrövad man, en lockelse mot moraliskt förfall. Detta trots det faktum att figuren saknar torso, huvud och armar. I mina ögon är det knappt ens en människa med den röd-orangea fjälliga “huden”. Denna abstraktion refererar till ett organ, en naturlig del av människans anatomi. Men till skillnad från örat, knät eller hakan är den föremål för en hel del verbala övergrepp. Ord som oanständig, motbjudande och våldtäkt kastas slarvigt omkring i media och på nätet, men inte ett ord hörs om födelse eller moderskap. Slidans koppling till kroppslig njutning är central. Nöjet att ge eller ta emot, vare sig önskvärt eller med våld, har laddat Falkholts konstverk. För en del är det en kroppsdel som bör skyddas, vaktas. För andra en “vagina dentata”, en betandad vagina, redo att sluka sitt byte som den blommande Venus flugfälla. Medan en storm av åsikter slår ner som ett skyfall på Söndrumsskolan, håller sig rösterna på insidan lugna. Eleverna känner på sig att allt detta handlar om något mycket större än de målade skåpen. Det handlar om sexualitet, könsroller och värdesystem. Det handlar om deras egna kroppar i förändring, och den kommande övergången till vuxenlivet. Medvetna om störtfloden av rasande vuxenröster, väntar de på att de ska avta. Lyssnande rider de ut stormen, men de absorberar intensivt varje ord.

English

The dcarolina_falkholtebate surrounding Carolina Falkholt’s contribution to the graffiti painting at Söndrumsskolan reveals little about the work itself. However it does reveal a considerable amount about the individuals behind the debate. I find it intriguing how people react to the painting, as if it were an actual body, designating it as vulnerable or wanton. Those against the work define it in literal terms, “en kvinna som bjuder ut sig själv” wrote one distressed man, a seduction into moral degradation. This is in spite of the fact that the depiction lacks a torso, head, and arms. To my eyes it appears scarcely human with its red-orange scaled “skin”. This abstraction does reference an organ, a natural part of the anatomy. But unlike the ear, knee, or chin, it is subject to a fair amount of verbal abuse. Words such as indecent, disgusting, and rape are tossed around carelessly in the media and online, but not an utterance of birth or motherhood. The vagina’s association to physical pleasure is central. The pleasure of giving or receiving, whether desired or by force, has loaded Falkholt’s work. To some, it is an organ that should be protected, guarded. To others a “vagina dentata” ready to consume its prey like the blossom of the Venus flytrap. All the while a storm of opinions like torrential rain beat down on Söndrumsskolan. Inside voices speak quietly. The students sense that all of this is about something much greater than that painted locker. It is about sexuality, gender roles, and value systems. It is about their own changing bodies and the coming transition into adulthood. Aware of the deluge of furious adult voices, they wait for them to subside. Listening, they weather the storm, intently absorbing our every word.

/Michelle

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s